Ga naar hoofdinhoud

We waarderen uw aankoop bij Printkopen.nl en streven ernaar om u een uitstekende klantervaring te bieden. Als u om welke reden dan ook niet tevreden bent met uw product, moedigen we u aan om ons zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Stuur ons een e-mail op hallo@printkopen.nl met details over uw zorgen.

Als we er niet in slagen uw zorgen naar tevredenheid aan te pakken, kunt u overwegen uw geschil voor te leggen aan Stichting WebwinkelKeur voor bemiddeling. Als u zich in de EU bevindt, kunt u ook klachten indienen via het ODR-platform van de Europese Commissie op http://ec.europa.eu/odr.

  1. Breng ons op de hoogte! Heeft u een klacht? Laat het ons binnen 3 werkdagen na ontvangst van het product weten. We streven ernaar om uw probleem zo snel mogelijk op te lossen, zodat u kunt genieten van uw foto. Na het indienen van uw klacht, kunt u binnen 24 uur een reactie van ons verwachten.
  2. Ontvang een nieuw product, een voucher of terugbetaling. Afhankelijk van uw specifieke klacht, bieden we een passende oplossing in de vorm van een nieuw fotoproduct, een voucher, of we storten het volledige aankoopbedrag binnen 3 werkdagen na ontvangst van het geretourneerde product terug op uw rekening.

Als u liever een terugbetaling wilt, zorgen we ervoor dat dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product in goede staat op uw rekening staat.